Tidsskriftet

FJØRFE utgis av Norsk Fjørfelag og er det eneste spesialtidsskrift om fjørfe her i Norge. Tidsskriftet gir informasjon om dyremateriale, fôring og stell, hus og utstyr, hygiene og helse, resultatkontroll og økonomi, offentlig regulering og næringspolitikk. FJØRFE er også en kanal for nyheter fra fjørfenæringen i inn- og utland, samt fra organisasjonens arbeidsområde.

– Som medlem mottar du 11 nummer av tidsskriftet Fjørfe i året. 
– Fjørfe er kilden til kunnskap om din produksjon! De beste produsentene bruker mye tid på sin produksjon i tillegg til at de holder seg faglig oppdatert. 
– Fjørfe gir variert informasjon og har reportasjer og praktiske tips fra produsenters hverdag.
– Månedlig rapporteres egginnveiing, slaktestatistikker, klekketall, prisrapporteringer og markedsprognoser. 
– Fjørfe inneholder aktualiteter fra næringens ulike møter og kongresser i både inn- og utland.
– Fjørfe tilstreber å få flest mulig informative artikkelbidrag fra våre mange dyktige fagpersoner i bransjen.
– Fjørfe gir deg informasjon om NFL’ s arbeidsområder. 
– Leverandører av varer og tjenester annonserer i Fjørfe – dette gir deg oversikt over bransjen.
– Fjørfe er åpent for leserinnlegg. Har du noe på hjertet – kom med et bidrag og skap debatt!
– Vi mottar gjerne tips fra deg om hva vi skal skrive om og sette fokus på i Fjørfe.