• Nortura

  Marked – Nortura

  Salget av egg har vært godt inn mot jul, og vi går inn i nytt år med lave lager av både råvarer og ferdigvarer. Pga. prognosert overskudd i 2014 blir det gjennomført førtidsslakting i en periode fram til midten av mars.  Det forventes høyt salg av kylling i starten av året, men det vil likevel overdekning. Derfor har Nortura besluttet å justere ned produksjonen med 5 % for kyllinger som skal slaktes fra uke 7. Dette gjelder hele landet. Salget av kalkun har vært positivt inn mot jul, og lagrene er tilnærmet tomme ved årsskiftet. 

 • Kylling

  Harstad anker dommen i kyllingsaken

  Advokatfirmaet Schjødt melder at Frank Vidar Harstad anker dommen i saken mot Norsk Kylling. Harstad er tidligere ansatt ved Norsk Kylling, og han tapte da arbeidsrettssaken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett. I henhold til den enstemmige dommen, må Harstad betale 550.000 kroner i saksomkostninger. Retten kom fram til at avskjeden var rettmessig, og at Harstad ikke har krav på erstatning.

 • Landbruk

  Endringer i omsetningsavgiftene fra nyttår

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye satser for omsetningsavgift fra nyttår, etter anbefaling fra Omsetningsrådet. For melk reduseres satsen, mens den for egg økes. Satsene for storfe og sau/lam økes, mens den for svin og pelsdyrskinn videreføres på samme nivå. Inntekter fra omsetningsavgiftene går til å finansiere markedsreguleringen. Normalt vil endringer i satsene gjenspeile forventninger om framtidig markedsbalanse i de respektive sektorer. Den aktuelle reduksjonen i satsen for melk har imidlertid en egen forklaring. Melk Omsetningsavgiften for melk reduseres fra 10 øre per liter til 8 øre per liter fra 1. januar 2014. Reguleringskostnadene i melkesektoren er stabile. Høy omsetningsavgift i første halvår 2013 gjør at en nå bruker av fondet…

 • Kylling

  Vil fordoble kyllingforbruket i Norge

  Danske Leif Bergvall Hansen, toppsjef i Scandi Standard, har satt seg «hårete» mål. Han leder Nordens største kyllingvirksomhet og har klart å forene kyllingvirksomheter i Norge, Sverige og Danmark i et felles konsern. Bergvall Hansen mener bestemt at potensialet for økt forbruk av kylling i de tre landene er stort. I så måte handler det om å trykke på de riktige knappene i forbindelse med innovasjon, produktutvikling og effektivisering. Det norske  innslaget i Scandi Standard, Cardinal Foods, oppfyller alle de tre parameterne ifølge Bergvall Hansen. Imponerende– Det norske selskapet har imponert både meg og mange andre i matbransjen i Skandinavia. Fra å være en beskjeden aktør i forhold til egg-…