Medlemsskap

Norsk fjørfenæring er en uunnværlig del av norsk landbruk og matproduksjon. Forbrukeren vil ha våre produkter og etterspørselen øker. Fjørfe står for ca 37 % av det totale forbruket av alt kjøtt og egg i Norge, men vi er få produsenter i forhold til volumet vi produserer. Vi må stå sammen for å bli hørt!

Som medlem i NFL får du 11 utgaver av tidsskriftet Fjørfe i året. Det gir deg mulighet til å holde deg faglig oppdatert og følge med på hva som skjer i fjørfenæringen. Du får også stemmerett i årsmøtet sentralt og lokalt, hvor du kan være med å utforme NFL’s politikk.

Tidsskriftet Fjørfe utgis hver måned unntatt juli og postlegges ca. den 25. i måneden. 

Medlemskap i Norsk Fjørfelag inkludert Fjørfe kr 1.700,- 
Fjørfepensjonister (tidligere fjørfeholdere) kr 700,- 

Abonnement på tidsskriftet Fjørfe: 
– Abonnement (institusjoner) kr 1.250,- 
– Abonnement i Norden og Europa kr 1.400,-