Kylling

Harstad anker dommen i kyllingsaken

Advokatfirmaet Schjødt melder at Frank Vidar Harstad anker dommen i saken mot Norsk Kylling. Harstad er tidligere ansatt ved Norsk Kylling, og han tapte da arbeidsrettssaken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett.

I henhold til den enstemmige dommen, må Harstad betale 550.000 kroner i saksomkostninger. Retten kom fram til at avskjeden var rettmessig, og at Harstad ikke har krav på erstatning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *