• Nortura

    Marked – Nortura

    Salget av egg har vært godt inn mot jul, og vi går inn i nytt år med lave lager av både råvarer og ferdigvarer. Pga. prognosert overskudd i 2014 blir det gjennomført førtidsslakting i en periode fram til midten av mars.  Det forventes høyt salg av kylling i starten av året, men det vil likevel overdekning. Derfor har Nortura besluttet å justere ned produksjonen med 5 % for kyllinger som skal slaktes fra uke 7. Dette gjelder hele landet. Salget av kalkun har vært positivt inn mot jul, og lagrene er tilnærmet tomme ved årsskiftet.