• Kylling

    Harstad anker dommen i kyllingsaken

    Advokatfirmaet Schjødt melder at Frank Vidar Harstad anker dommen i saken mot Norsk Kylling. Harstad er tidligere ansatt ved Norsk Kylling, og han tapte da arbeidsrettssaken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett. I henhold til den enstemmige dommen, må Harstad betale 550.000 kroner i saksomkostninger. Retten kom fram til at avskjeden var rettmessig, og at Harstad ikke har krav på erstatning.

  • Kylling

    Vil fordoble kyllingforbruket i Norge

    Danske Leif Bergvall Hansen, toppsjef i Scandi Standard, har satt seg «hårete» mål. Han leder Nordens største kyllingvirksomhet og har klart å forene kyllingvirksomheter i Norge, Sverige og Danmark i et felles konsern. Bergvall Hansen mener bestemt at potensialet for økt forbruk av kylling i de tre landene er stort. I så måte handler det om å trykke på de riktige knappene i forbindelse med innovasjon, produktutvikling og effektivisering. Det norske  innslaget i Scandi Standard, Cardinal Foods, oppfyller alle de tre parameterne ifølge Bergvall Hansen. Imponerende– Det norske selskapet har imponert både meg og mange andre i matbransjen i Skandinavia. Fra å være en beskjeden aktør i forhold til egg-…