Annonsering

Annonsepriser

Formatsort/hvit
inkl. 1 farge
2 farger i tillegg
eller 4-farge
Dobbel side10.50013.500
1/1 side5.9007.900
1/2 side3.0004.000
1/4 side1.5002.000
1/8 side7501.000

Tillegg for spesialplasering (pr side): 
4. omslagsside (baksiden) ……………. kr 1.750 
Andre sider ………………………… kr 750 

Avtale om fast annonsering gir prisavslag
Annonsering i hvert nummer gir kr 1.000 i rabatt pr 1/1 side og i minst 6 nummer gir kr 500 i rabatt pr hel side. Det gis ikke rabatt på spesiell plassering.

Opplag og antall adresser 
Tidsskriftet FJØRFE trykkes i 1.300 eksemplarer og sendes ut til ca 1.200 adresser.D

Plan for utgivelser i 2013

NummerMateriell frist:Postlegges uke:
110. januar5
28. februar9
38. mars13
410. april17
510. mai22
610. juni26
79. august35
810. september39
910. oktober44
108. november48
1110. desember51